Reikikurssit

Reikin perustajan Mikao Usuin sanoin: ”Reiki on tarkoitettu kaikille ihmisille tuomaan parannusta heidän elämäänsä.” Reiki on tehokas ja kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, jonka voi oppia kuka tahansa. Alkuvaiheessa se toimii kurssin käyneelle ensisijaisesti itsehoitomenetelmänä oman kehon ja mielen tasapainottamiseen. Reikihoidosta ja sen vaikutuksista lisää täällä.

Reikin opettaminen on minulle mielekäs tapa edistää henkistä hyvinvointia. Reikikurssin myötä ihminen saa käyttöönsä välineitä omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Pidän olennaisena sitä, että ihminen löytää omat sisäiset voimavaransa ja voi itse edesauttaa omaa henkistä ja fyysistä tasapainottumistaan. Reiki johdattaa meitä lempeästi syvemmän itsetuntemuksen tielle ja auttaa kohtaamaan omia sisäisiä vahvuuksia ja haasteita.

Reikin opettamisessa minulle on tärkeää, että kurssilla on lämmin ja rento ilmapiiri, jolloin on helppo keskustella mistä tahansa mieleen nousevasta kysymyksestä. Pienryhmät ovat optimaalisia juuri tämän vuoksi. Kursseillani tehdään paljon käytännön harjoituksia sen lisäksi, että valotan kattavasti reikin teoriaa ja taustaa. Tieto ja kokemuksellisuus kulkevat siis rinnakkain oppimista tukien. Kurssilta saa todistuksen lisäksi n. 25 sivun käsikirjan, joka pitää sisällään keskeiset kurssilla käsitellyt asiat. Pidän mieluusti yhteyttä kurssilaisiin jatkossakin ja annan tarvittaessa kurssin jälkeen tukea ja opastusta reikin harjoittamisessa eteen tulevissa kysymyksissä. Järjestän myös reiki-iltoja, joihin ovat tervetulleita kaikki reikikurssin käyneet.

Reikin oppiminen on jaettu kolmeen asteeseen, jotka voi suorittaa erillisinä kokonaisuuksina ilman edellytystä jatkaa seuraavalle tasolle. Ensimmäinen ja toinen aste opetetaan viikonlopun mittaisen kurssin aikana (la klo 9-17 ja su klo 9-17). Kolmannen asteen suorittaminen vie pidemmän ajan, kokonaisuudessaan yli vuoden.

Ohjauksessani Reiki 1 ja 2 -kurssin käyneillä on mahdollisuus tulla kertaamaan kyseinen kurssi maksutta aina, kun kursseillani on tilaa.

Reiki 1, peruskurssi

Reiki 1 -kurssilla opitaan reikiin liittyviä perusasioita,  reikin historiaa ja käyttömahdollisuuksia ja vaikutuksia. Opit hoitamaan itseäsi reikillä ja tekemään hoitoja muille ja käyttämään reikiä monin eri tavoin elämässäsi. Ihmisen energiajärjestelmän ja chakrojen tuntemus syventää ymmärrystä reikin vaikutuksista, joten olen sen vuoksi sisällyttänyt Reiki 1 -kurssiin myös tietoutta niistä.

Kurssin tärkein anti on viritys reikienergiaan, joka aktivoi reikivirtauksen kehossa. Kurssilla tehty viritys säilyttää kyvyn välittää reikiä koko elämän ajan. Pääpaino on käytännön harjoituksissa, joissa opetellaan tunnistamaan, miltä reikin virtaus käsissä ja kehossa tuntuu.

Reiki 1 -kurssin myötä voit jatkossa lisätä ja ylläpitää omaa elinvoimaasi tekemällä reikihoitoja itsellesi ja halutessasi myös muille. Tärkeintä on alkuvaiheessa pitää hyvää huolta itsestä ja omasta energiatasapainosta ja siihen Reiki 1 antaa hyvät välineet.

Reiki 2, jatkokurssi

Reiki 2 -kurssi voimistaa reikienergian virtausta entisestään. Kurssin keskeinen sisältö on kolmen reikisymbolin opettelu ja niiden käyttömahdollisuuksien harjoittelu. Symbolit mahdollistavat reikienergian käyttämisen ajasta ja paikasta riippumattomiin hoitoihin, kuten etähoitoon. Symboleja voi myös käyttää esimerkiksi tunnelukkojen ja mielen lukkiutuneiden toimintamallien purkamiseen ja oman olemuksen harmonisointiin. Kurssilla tutustutaan myös meditaatioon.

Kurssilla puhumme paljon mielen voimasta ja siitä, miten ajatusmaailmamme on kytköksissä hyvinvointiimme. Omista ajatuksista ja rajoittavista uskomuksista tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel kohti vapaampaa elämää. Reiki 2 -kurssin myötä opit vapauttamaan mielen tai kehon tasolle lukkiutunutta energiaa ja siten lisäämään elinvoiman vapaata virtausta omassa kehossasi ja elämässäsi.

Reiki 1 ja 2 tasojen välillä on hyvä olla vähintään 1-3 kuukautta, jotta keho ehtii sopeutua 1-tason energioihin. On hyvä kuunnella itseään sen suhteen, milloin on valmis siirtymään eteenpäin.

Reiki 3, oman henkisen kasvun vahvistaminen ja opettajaksi opiskelu

Reikin kolmas aste on voimakas henkisen kasvun taso, jonka myötä ja ohessa oppilas opiskelee reikin sisältöjä ja tekniikkaa Reiki master -tasolle asti, jolloin voi opettaa muille kaikkia reikin kolmea tasoa. Kolmosaste jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäisen voi suorittaa erillisenä ilman edellytystä jatkaa toiseen vaiheeseen. Ensimmäinen osa, 3A, on viikonlopun mittainen kurssi, jossa keskitytään henkisen kasvun tematiikkaan ja hiljentymiseen. Kurssilla opitaan reikin ns. mestarisymboli, joka voimistaa muita symboleja ja edistää omaa henkistä kasvua. Ensimmäisen osan jälkeen voi joko heti tai myöhemmin jatkaa varsinaiselle 3-tasolle, joka kestää noin vuoden.

Otan mielelläni vastaan toiveita kurssien järjestämisestä muina aikoina ja muilla paikkakunnilla. Tilauksesta järjestän kurssin myös englanniksi. Ota yhteyttä, niin sovitaan lisää! Yhteystietoni löytyvät täältä.