Innoituksen alku

Kun jotain uutta 

ja merkityksellistä

on syntymässä

On se kuin

pieni kipinä

huurteisessa maassa

valon välähdys

pimeässä

kaukainen sointu

hiljaisuudessa 

Seisahdun

pysähdyn

jähmetyn

kaikki aistit avoinna

kysyn

mikä se oli

Katson

kuuntelen 

tunnustelen

mikä sisälläni soi

Kuin kauan

kadoksissa ollut ystävä

sieluni kuiskaa

yhteys on muodostunut

inspiraatio on täällä

tule jo

mennään

Ja minä juoksen jo kohti. 

Mielenrauhaa

Olen viime aikoina miettinyt paljon mielenrauhaa. Mielenrauhan tilan voi ymmärtää tässä hetkessä avautuvana ulottuvuutena, josta käsin omaa elämäntilannettaan, ajatuksiaan, kokemuksiaan, tunteitaan ja muistojaan voi tarkastella ikään kuin etäämmältä, syvemmästä ja samaan aikaan korkeammasta ulottuvuudesta käsin. Mielenrauhan tilassa ihmisellä voi olla sisäisesti kaikki hyvin, vaikka omassa elämäntilanteessa juuri mikään ei olisikaan sillä hetkellä ”hyvin”. 

Eräs minuun viime vuosina suuresti vaikuttanut kirja, Ihmeiden oppikurssi, käsittelee juuri mielenrauhan tilaa. Kirjan mukaan ihminen joko on mielenrauhan tilassa tai sitten ei ole. Mitään välitiloja ei olisi olemassa. Ihminen voi olla lukuisilla eri tavoilla pois mielenrauhan tilasta. Kuitenkaan näillä erilaisilla tavoilla ei loppujen lopuksi tämän kirjan mukaan ole merkitystä. Niiden ainoa merkitys on siinä, että niiden havaitsemisen myötä ihminen voi huomata olevansa poistunut mielenrauhan tilasta. Ihmeiden oppikurssin mukaan ei ole välttämätöntä analysoida, miksi ihminen on päätynyt pois mielenrauhan tilasta tai yrittää syvemmin ymmärtää sitä tapaa, jolla hän ei ole mielenrauhan tilassa. Ainoa tehtävä tässä tilanteessa on palata takaisin mielenrauhan tilaan ja tähän Ihmeiden oppikurssi esittelee oman menetelmänsä. 

Arkisen ajattelumme näkökulmasta tämä ajatus on minusta varsin yllättävä, jopa radikaali. On radikaalia ajatella, että meidän ei tarvitsisikaan analysoida sen tarkemmin, miksi ja miten voimme huonosti. Ihmisellä on tarve ymmärtää ja analysoida, lokeroida ja luokitella sekä löytää syitä ja seurauksia. Haluamme tietää, miksi ja millä tavoin voimme huonosti, jotta voimme tuon tiedon myötä jatkossa välttää saman sudenkuopan. Ihmeiden oppikurssin mukaan tätä tärkeämpää, jopa ainoa tärkeä asia, on oppia, miten palataan takaisin mielenrauhan tilaan. 

Meille tutumman ja tyypillisemmän, analysoivan ajattelutavan myötä opimme ymmärtämään ihmisen mielenmaisemaa varsin hienosyisesti ja tarkasti. Sen myötä opimme ilman muuta ymmärtämään itseämme ja toisiamme enemmän, mikä todennäköisesti lisää kykyämme tuntea myötätuntoa ja rakkaudellisuutta toisiamme kohtaan. Tämä on luonnollisesti hyvä asia. Ihmeiden oppikurssi kuitenkin haastaa lukijaansa miettimään, olemmeko itse asiassa taipuvaisia opettelemaan ja oppimaan enemmän sitä, miten ollaan pois mielenrauhan tilasta? Opimmeko silloin ennemminkin siitä, mikä ei ole mielenrauhaa kuin siitä, mikä on mielenrauhaa? Ja kumpi on loppujen lopuksi tavoitteenamme? 

Mielenrauhan tila on ikään kuin ihmisen mielensisäinen koti. Kotonaan hän on aina täydellisessä mielenrauhan tilassa, levollinen, tyyni, rakkaudellinen. Elämää eläessään ihminen luonnollisesti välillä ajautuu kauas kodistaan ja jopa eksyy. Ihmeiden oppikurssin mukaan ihmisen ei olisi niinkään tärkeää oppia tietämään ja tuntemaan kaikkia erilaisia tapoja, joilla hän voi eksyä ja paikkoja, joihin voi eksyä. Ihmisen ei olisi välttämätöntä myöskään analysoida loputtomiin niitä erilaisia tilanteita, joissa hän on menneisyydessään eksynyt. Ainoa tärkeä asia olisi oppia, kuinka palata takaisin kotiin. Ainoa tärkeä asia olisi vahvistaa mielensisäistä reittiä, joka johdattaa ihmisen takaisin kotiin, mielenrauhan tilaan. 

Varsin radikaali ajatus? 

Valoa ja voimaa

Rakkaus,
tässä olen,
käytä minua.

Rakkaus,
en enää muuta halua
kuin olla
väyläsi,
äänesi,
palvelijasi.

Rakkaus,
virtaa lävitseni,
hohda minussa
kuin timantinkirkas valo.

Rakkaus,
ryöppyä minusta runsaana
kuin loputon vesiputous,
hehku kauniina
kuin silmänkantamattomiin
ulottuva kukkaketo.

Rakkaus,
minä olen valmis.
Enää en pelkää.

Rakkaus,
tässä olen,
ohjaa Sinä.

Valoa ja voimaa

Tässä ajassa moni miettii, mitä voisi tehdä maailman hyväksi. Niin minäkin.

Olen taipuvainen ajattelemaan, että näemme ulkopuolellamme heijastuksen siitä, mitä kannamme sisällämme. Niin henkilökohtaisessa elämässämme kuin kollektiivisestikin. Kuva on joskus kaunis ja harmoninen, välillä kaoottinen ja pelottava.

Ulkoisessa maailmassa on tärkeä yrittää toimia vastuullisesti ja myötätuntoisesti. Silti ajattelen, että suurin työ, jonka meistä kukin voi maailman hyväksi tehdä, tehdään sisäisesti.

Maailma on tuolla, sen sijaan oma mielemme on tässä. Oman mielen hoivaamisella ja parantamisella on kauas kantavat seuraukset. Jos emme vielä tänään kykene välittömästi muuttamaan ja parantamaan maailmaa, voisimmeko alkaa muuttaa ja parantaa omaa mieltämme?

Vuosikymmenen vaihteessa

Tässä vuodenvaihteessa tuntuu olevan minulle jotain erityistä taikaa. Kun katson taaksepäin mennyttä vuosikymmentä, tunnen syvää kiitollisuutta ja nöyryyttä.

Ehkä suurin oppi menneistä vuosista minulle on ollut se, että todella olennaiset asiat eivät sittenkään muutu. Vaikka luulin jossain vaiheessa menettäneeni kaiken, huomaan, etten menettänytkään mitään.

Rakkaus pysyy. Sen ilmentymä voi muuttaa muotoaan, mutta Rakkaus itse, sen ydin, on todellakin ikuinen.

Rakkaus on se pysyvyys, jota niin suuresti olen aina kaivannut. Rakkaus on se turva, jota olen aina elämääni etsinyt. Ja tietenkin olen etsinyt sitä asioista, ihmisistä, olosuhteista, puitteista. Alan yhä useammin kuitenkin nähdä, että Rakkaus on kaikkialla ja kaikessa.

Rakkaus on koko ajan läsnä. Se on minussa ja sinussa, mutta sen lähde on jossain vielä paljon suuremmassa. Kyse on vain siitä, näemmekö sen. Osaammeko katsoa, nähdä, huomata, havaita.

Juuri nyt sieluni lepää tämän tiedon varassa. Toivotan Sinulle sielunrauhaa ja ääretöntä rakkautta tulevaan vuosikymmeneen!

Tulevat reikikurssit Vaasassa ja Pohjanmaalla – tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa Reikikursseille v. 2020! Alla tulevien kurssieni aikataulu. Lisätiedot kursseista ja niiden sisällöstä löytyvät täältä.

  • Reiki 1 -peruskurssi 18.-19.1.2020 Vaasassa
  • Reiki 1 -peruskurssi 6.-7.6.2020 Vaasassa –> SIIRTYY
  • Reiki 2 -jatkokurssi 27.-28.6.2020 Vaasassa –> SIIRTYY
  • Reiki 3A – henkisen kasvun osio, 21.-23.8.2020 Pohjanmaalla –> SIIRTYY
  • Reiki 3, vuoden mittainen reikiopettajakoulutusryhmä alkaa marraskuussa 2020 Pohjanmaalla (13.-15.11.2020) –> SIIRTYY

Reiki on Japanista lähtöisin oleva, lähes 100 vuotta vanha kokonaisvaltainen hoitomenetelmä. Itse olen harjoittanut sitä viimeiset kuusi vuotta lähes päivittäin ja todennut omalla kohdallani, että se on ylivoimaisesti paras ja helpoin rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä, minkä tiedän. 

Reiki on ensisijaisesti itsehoitomenetelmä, tosin hoitoja voi tehdä myös läheisilleen jo peruskurssin jälkeen. Reikin perushoito on syvärentouttava ja lempeä ja kestää tyypillisesti noin tunnin. Säännöllisesti tehtynä se antaa erinomaisen pohjan omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Menetelmä on helppo oppia eikä se edellytä erityistä tietotaitoa etukäteen. Reiki 1 -peruskurssilla oppii tekemään tämän perushoidon itselleen ja muille.

Tämän lisäksi reiki on myös henkinen tie, jos sitä harjoittava henkilö niin haluaa. Henkinen ei tarkoita uskonnollista. Reikin perustaja Mikao Usui piti hyvin tärkeänä sitä, että reiki on avoin kaikille ihmisille maailmankatsomuksesta ja kulttuurista riippumatta: “Reiki on tarkoitettu kaikille ihmisille tuomaan parannusta heidän elämäänsä”. Reikin kohdalla henkinen tarkoittaa sitä, että se menetelmänä ohjaa ihmistä tutustumaan omaan sisimpäänsä. Reikin syvin olemus on rakkaus ja se ohjaa ihmistä löytämään rakkauden ja rauhan itsestään. Tämä kaikki juuri siinä tahdissa, joka ihmiselle itselleen tuntuu sopivalta. Reikin jatkotasot (Reiki 2, Reiki 3A ja Reiki 3) antavat työvälineitä henkisen kasvun polulle. Reikin opiskelussa edetään asteittain, aina aikaisempien oppien pohjalle rakentaen. 

Reiki kuuluu täydentäviin hoitomuotoihin. Se ei pyri syrjäyttämään lääketieteellisiä hoitoja, vaan tarjoaa niiden rinnalle menetelmän, jonka avulla ihminen voi edistää omaa hyvinvointiaan. Se, että ihminen voi itse omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa, on luonnollisesti hyvin voimaannuttavaa. Reiki toimii siten samalla tavoin kuten esimerkiksi jooga, meditaatio, mindfulness, kohtuullinen liikunta, terveellinen ruoka, riittävä uni jne. Reiki on väline itsestä huolehtimiseen. 

Tieteellistä tutkimustietoa reikin ja muiden täydentävien hoitojen vaikutuksista tarvitaan lisää. Toisin kuin joskus kuulee väitettävän, aiheesta kuitenkin löytyy jo nyt jonkin verran tutkimustietoa. Esimerkiksi v. 2017 julkaistun review-artikkelin mukaan on kohtuullisen vahvaa näyttöä siitä, että reiki on placeboa vaikuttavampi hoitomuoto: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/. Harvard Universityssä v. 2015-2016 toteutetun, toistaiseksi laajimman (N= 1411) reikitutkimuksen mukaan yksittäisellä reikihoidolla oli myönteisiä vaikutuksia hoidettavien psykologiseen ja fyysiseen hyvinvointiin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31638407. Myös fysiikan tohtori, reikiopettaja Johanna Blomqvist on kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin koonnut reikiin liittyvää tutkimustietoa, joten aiheesta löytyy yhteenvetoa myös suomen kielellä. Teema on äärimmäisen kiinnostava ja uskonkin, että tulevaisuudessa tieteellistä tutkimustietoa aiheesta on yhä enemmän saatavilla.

Kaiken tämän pohjalta toivotankin Sinut, joka mahdollisesti mietit, että olisikohan tuossa jotain juuri minulle, lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan aiheeseen! Voit tulla suoraan kurssille tai ensiksi kokeilemaan yksittäistä reikihoitoa. Myös lisätietoja saa mieluusti kysyä. Ollaan yhteyksissä! 

Lisätiedot reikihoidoista ja kursseista: maritaniemela.fi/reiki, marita.h.niemela@gmail.com, p. 050 526 5353 

Pimeyden voi nähdä toisin

Kaamosaika johdattaa hyvin konkreettisesti

pohtimaan pimeyden ja valon välistä suhdetta. 

Tämä pohjoisen syystalvea ympäröivä pimeys 

tuntuu joskus niin äärimmäiseltä ja kaiken kattavalta, 

että se voi tuntua melkein musertavalta.  

Sitä vastaan voi yrittää taistella tai siihen voi yrittää sopeutua.  

Tai sitten voi nähdä pimeyden toisin. 

 

Sillä oikeastaan, pimeyttä ei ole olemassakaan.

On vain valon puutetta. 

 

Ja näistä kahdesta

vain toinen voi hävittää toisen. 

Valon syttyessä 

pimeyttä ei enää ole. 

Pimeyden laskeutuessa, 

valo on pois näkyvistä, 

mutta edelleen olemassa.

Ei tarvita kuin pieni kipinä, 

ja pimeys taittuu.  

Näiden kahden välillä, 

valo voittaa aina. 

 

Sillä näistä kahdesta

vain se on todellinen.

Valoa ja voimaa

Minulle luonto on paitsi rauhoittaja, myös jatkuva muistuttaja. Se heijastaa totuutta, jonka tunnistan itsessäni ja maailmassa sellaisina hetkinä, kun mieleni on hiljaa ja sieluni puhuu. Arjessa on niin helppo unohtaa, mitä pohjimmiltaan olemme, sinä ja minä. Luonto varjelee ja vaalii totuutta, jottemme unohtaisi.

Sielu tunnistaa luonnon viisauden

Ajattelen, että luonto tarjoaa ihmiselle ikkunan elämän ja ihmisyyden peruslakeihin. Luonnossa oleskellessaan ihminen voi löytää luonnosta vertauskuvia, yhteyksiä ja vastauksia itseensä tai omaan elämäänsä liittyen. Ne saattavat olla suoria ja tietoisesti koettuja yhtäläisyyksiä, mutta ne voivat toimia myös tiedostamattomalla tasolla, tietoisen mielen ulkopuolella. Ne saattavat puhutella suoraan ihmisen sielua ja henkeä, ilman, että ne tulevat sanallistetuiksi tai jäsennellyiksi ajatusten tasolla.

Luonto tarjoaa ihmiselle tervehdyttävän ja jossain määrin jopa vaihtoehtoisen tavan katsella maailmaa ja elämää. Luonnon kautta ihminen voi esimerkiksi tarkastella elämän luonnollista kiertokulkua. Elämän syklinen luonne ei ole näkyvillä tämän päivän arjessa tai työelämässä, eikä sille tunnu löytyvän sijaa modernin elämän ihanteissa. Länsimaisessa yhteiskunnassa olemme tottuneet tavoitteisiin, mittaamiseen, suorittamiseen ja jatkuvan, lineaarisen kasvun ihanteeseen. Yritysmaailmaa ja talouselämää hallitsevat lainalaisuudet ulottuvat helposti myös siihen tapaan, jolla hahmotamme ihmisyyttä ja ihmiselämää. Tehoja on saatava irti, voittoa tuotettava ja kasvua saavutettava. Yksittäisen ihmisen kannalta jatkuvan kasvun ja kehittymisen ideaali on kuitenkin tuhoisa. Jos ihminen haluaa olla aina ja jatkuvasti nykyistä minäänsä enemmän tai parempi, voi se helposti johtaa uupumuksen tielle.

Elämän luonnollisen kiertokulun vaiheisiin kuuluvat kukoistaminen, lakastuminen, lepääminen ja uuden alun synnyttäminen. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassa havitellaan usein tasalaatuista, suoraviivaista etenemistä ja jatkuvaa kukoistamista. Huomio kiinnittyy helposti tulosten tarkasteluun. Yhteiskuntamme on tottunut näkemään vain kukoistusvaiheen kiinnostavana ja arvokkaana. Syvällä sisimmässään ihminen kuitenkin vielä muistaa elämän luonnollisen kiertokulun ja sen jokaisen vaiheen tärkeyden. Luonnon havainnointi ja luonnossa oleskelu voivat vahvistaa tuota muistijälkeä. Nähdessään tai kokiessaan syklisyyden luonnossa, voi ihminen muistaa oman sisäisen ja luonnollisen viisautensa, jota hän kantaa mukanaan sielussaan.

Luonnon syklisyys on suomalaisille jatkuvasti läsnä ja koettavissa vuodenaikojen myötä. Vuodenajat voi nähdä myös vertauskuvana tasapainoisen elämän eri vaiheista. Vuodenajat ovat aistittavissa sekä maaseudulla että kaupungeissa riippumatta siitä, hakeutuuko suomalainen erikseen luontoon vai ei. Luonnon voimaa on kenenkään mahdoton sivuuttaa, kun kesäisin valo täyttää päivät ja yöt tai kun talvella kuljemme hämärän ympäröimänä useamman kuukauden.

Suuri osa ihmisistä voimaantuu kesäisen valon vaikutuksista. Kesällä luonnon kukoistaminen on ilmeistä. Kauneus, runsaus ja valo ovat jatkuvana virtana ympärillämme. Kesällä näemme edellissyksyn lakastumisen, talven lepovaiheen ja kevään uuden luomisen tuloksen. Ikuisen kesän ihanne onkin yhteiskunnassamme vallalla. Kukapa ei haluaisi aina kukoistaa. Ihmiselämää ja luontoa tarkastellessamme huomaamme kuitenkin nopeasti, että kukaan ei voi aina kukoistaa. Jokaisen elämään kuuluu luonnostaan syklejä, joissa vaihtelevat uuden syntyminen, loistaminen, lakastuminen ja syvä hiljaisuus, jolloin ei tunnu tapahtuvan mitään. Aivan kuin talvipäivänseisauksen aikaan luonto on horroksessa, myös ihmisen elämään kuuluu jaksoja, jolloin kaikki on hiljaa ja odottaa. Suorituskeskeinen ja tulosorientoitunut ajattelutapa ei kuitenkaan tunnista tai arvosta näitä elämän perusjaksoja. Sen pauloissa oleva ihminen voi turhautua ja pakottaa itsensä liikkeelle, toimimaan, etenemään ja kasvamaan, vaikka juuri sillä hetkellä se ei ehkä olisikaan hänelle kaikkein otollisinta.

Syksy on lakastumisen aikaa. Lakastuminen ja kuihtuminen voivat olla ihmiselle pelottavia asioita, mutta luonto muistuttaa kauniisti, miten irtipäästämisen aika on myös suuren juhlan aihe. Luonnon syksyinen ruska ja väriloisto juhlii elämää, joka on tullut päätökseen. Aivan kuin luonto tietäisi, että vanhan kuolema on uuden elämän edellytys ja tarjoaa siksi lakastumisen hetkellä kauneinta loistoaan.

Talven ulkoinen karuus, pimeys ja kylmyys tarjoavat ihmiselle hiljentymisen viisautta. Ne kutsuvat ihmistä kääntymään sisäänpäin, itsensä puoleen. Ihmisenkin on aika ajoin levättävä, hiljennyttävä, oltava rauhassa ja sulateltava syklin aikaisempien vaiheiden oppeja. Levon aikana ihmisen on tarkoitus täyttää akkujaan, jotta hänellä olisi taas jotain, josta ammentaa uutta kevään tullen. Hiljaisuuden ja tyhjyyden kohtaaminen vaatii rohkeutta, johon suorittaminen tai tavoitteellisuus eivät anna eväitä. Silti luontoon yhteydessä oleva ihmissielu tietää, miten tärkeitä ja tarpeellisia ne ovat.

Kevät muistuttaa ihmistä luottamaan pieniin alkuihin, ruokkimaan niitä ja vaalimaan niiden kasvua. Pienessä siemenessä on koko elämä, joka ravinnon, lämmön ja valon myötä kasvaa täyteen mittaansa. Kevät muistuttaa ihmistä paitsi elämän voimasta ja mahdollisuuksista, myös sen hauraudesta. Halla voi yllättää ja tuholaiset voivat hyökätä. Kuivuus vaarantaa sadon yhtä lailla kuin liialliset sateetkin. Hento taimi voi kasvaa, kun se löytää kasvuolosuhteisiinsa tasapainon. Eteneminen ei voi olla liian nopeaa eikä liian hidasta. Samoin ihmisen elämän uudet unelmat ja toiveet ovat vasta versoja, pieniä, hauraita ja vaikutuksille alttiita. Silti niihin on sisäänrakennettu voima, joka pitää sisällään kaikki mahdollisuudet täyteen kukoistukseen.

Luonnon syklisyys muistuttaa ja opettaa ihmiselle hitauden arvostamista ja kärsivällisyyttä. Luonnon muutos on jatkuvaa, mutta se ei ole poukkoilevaa eikä se ole useinkaan kaoottista, päämäärätöntä myllerrystä. Suuressa kuvassa luonnon mullistuksetkin näyttäytyvät heilahteluina, jotka ohjaavat luontoa kohti suurempaa tasapainoa ja harmoniaa. Useimmiten luonnon edustama muutos on kuitenkin hidasta, melkein näkymätöntä, omaa sisäsyntyistä tahtia noudattavaa etenemistä.

Luonnon syklisyys tarjoaa ihmiselle rauhallisen ja levollisen näköalan elämään. Sen merkitys voi olla erityisen suuri tänä aikana, jolloin yhteiskunnan vallitsevat arvot eivät korosta niitä ominaisuuksia, jotka olisivat ihmisen sisimmästä käsin katsottuna kaikkein tärkeimpiä. Rauhalla, harmonialla ja tasapainolla on vakaa sijansa ihmisen sielussa. Luonto muistuttaa oman olemuksensa kautta ihmistä tästä ja auttaa ihmistä tavoittamaan tuon rauhan sisimmästään.

Luonto puhuttelee ihmisen sielua hyvin syvästi. Uskon, että luontoa tarkkailemalla ja sen viisaudelle avautumalla voimme loppujen lopuksi oivaltaa kaiken olennaisen ihmiselämästä ja itsestämme.

Teksti on osa artikkeliani Luonto puhuttelee ihmisen sielua, joka ilmestyi keväällä 2019 Vaasan yliopiston julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Vaasan yliopiston verkkosivuilla. Linkki julkaisuun löytyy täältä