Valoa ja voimaa

Minulle luonto on paitsi rauhoittaja, myös jatkuva muistuttaja. Se heijastaa totuutta, jonka tunnistan itsessäni ja maailmassa sellaisina hetkinä, kun mieleni on hiljaa ja sieluni puhuu. Arjessa on niin helppo unohtaa, mitä pohjimmiltaan olemme, sinä ja minä. Luonto varjelee ja vaalii totuutta, jottemme unohtaisi.

Sielu tunnistaa luonnon viisauden

Ajattelen, että luonto tarjoaa ihmiselle ikkunan elämän ja ihmisyyden peruslakeihin. Luonnossa oleskellessaan ihminen voi löytää luonnosta vertauskuvia, yhteyksiä ja vastauksia itseensä tai omaan elämäänsä liittyen. Ne saattavat olla suoria ja tietoisesti koettuja yhtäläisyyksiä, mutta ne voivat toimia myös tiedostamattomalla tasolla, tietoisen mielen ulkopuolella. Ne saattavat puhutella suoraan ihmisen sielua ja henkeä, ilman, että ne tulevat sanallistetuiksi tai jäsennellyiksi ajatusten tasolla.

Luonto tarjoaa ihmiselle tervehdyttävän ja jossain määrin jopa vaihtoehtoisen tavan katsella maailmaa ja elämää. Luonnon kautta ihminen voi esimerkiksi tarkastella elämän luonnollista kiertokulkua. Elämän syklinen luonne ei ole näkyvillä tämän päivän arjessa tai työelämässä, eikä sille tunnu löytyvän sijaa modernin elämän ihanteissa. Länsimaisessa yhteiskunnassa olemme tottuneet tavoitteisiin, mittaamiseen, suorittamiseen ja jatkuvan, lineaarisen kasvun ihanteeseen. Yritysmaailmaa ja talouselämää hallitsevat lainalaisuudet ulottuvat helposti myös siihen tapaan, jolla hahmotamme ihmisyyttä ja ihmiselämää. Tehoja on saatava irti, voittoa tuotettava ja kasvua saavutettava. Yksittäisen ihmisen kannalta jatkuvan kasvun ja kehittymisen ideaali on kuitenkin tuhoisa. Jos ihminen haluaa olla aina ja jatkuvasti nykyistä minäänsä enemmän tai parempi, voi se helposti johtaa uupumuksen tielle.

Elämän luonnollisen kiertokulun vaiheisiin kuuluvat kukoistaminen, lakastuminen, lepääminen ja uuden alun synnyttäminen. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassa havitellaan usein tasalaatuista, suoraviivaista etenemistä ja jatkuvaa kukoistamista. Huomio kiinnittyy helposti tulosten tarkasteluun. Yhteiskuntamme on tottunut näkemään vain kukoistusvaiheen kiinnostavana ja arvokkaana. Syvällä sisimmässään ihminen kuitenkin vielä muistaa elämän luonnollisen kiertokulun ja sen jokaisen vaiheen tärkeyden. Luonnon havainnointi ja luonnossa oleskelu voivat vahvistaa tuota muistijälkeä. Nähdessään tai kokiessaan syklisyyden luonnossa, voi ihminen muistaa oman sisäisen ja luonnollisen viisautensa, jota hän kantaa mukanaan sielussaan.

Luonnon syklisyys on suomalaisille jatkuvasti läsnä ja koettavissa vuodenaikojen myötä. Vuodenajat voi nähdä myös vertauskuvana tasapainoisen elämän eri vaiheista. Vuodenajat ovat aistittavissa sekä maaseudulla että kaupungeissa riippumatta siitä, hakeutuuko suomalainen erikseen luontoon vai ei. Luonnon voimaa on kenenkään mahdoton sivuuttaa, kun kesäisin valo täyttää päivät ja yöt tai kun talvella kuljemme hämärän ympäröimänä useamman kuukauden.

Suuri osa ihmisistä voimaantuu kesäisen valon vaikutuksista. Kesällä luonnon kukoistaminen on ilmeistä. Kauneus, runsaus ja valo ovat jatkuvana virtana ympärillämme. Kesällä näemme edellissyksyn lakastumisen, talven lepovaiheen ja kevään uuden luomisen tuloksen. Ikuisen kesän ihanne onkin yhteiskunnassamme vallalla. Kukapa ei haluaisi aina kukoistaa. Ihmiselämää ja luontoa tarkastellessamme huomaamme kuitenkin nopeasti, että kukaan ei voi aina kukoistaa. Jokaisen elämään kuuluu luonnostaan syklejä, joissa vaihtelevat uuden syntyminen, loistaminen, lakastuminen ja syvä hiljaisuus, jolloin ei tunnu tapahtuvan mitään. Aivan kuin talvipäivänseisauksen aikaan luonto on horroksessa, myös ihmisen elämään kuuluu jaksoja, jolloin kaikki on hiljaa ja odottaa. Suorituskeskeinen ja tulosorientoitunut ajattelutapa ei kuitenkaan tunnista tai arvosta näitä elämän perusjaksoja. Sen pauloissa oleva ihminen voi turhautua ja pakottaa itsensä liikkeelle, toimimaan, etenemään ja kasvamaan, vaikka juuri sillä hetkellä se ei ehkä olisikaan hänelle kaikkein otollisinta.

Syksy on lakastumisen aikaa. Lakastuminen ja kuihtuminen voivat olla ihmiselle pelottavia asioita, mutta luonto muistuttaa kauniisti, miten irtipäästämisen aika on myös suuren juhlan aihe. Luonnon syksyinen ruska ja väriloisto juhlii elämää, joka on tullut päätökseen. Aivan kuin luonto tietäisi, että vanhan kuolema on uuden elämän edellytys ja tarjoaa siksi lakastumisen hetkellä kauneinta loistoaan.

Talven ulkoinen karuus, pimeys ja kylmyys tarjoavat ihmiselle hiljentymisen viisautta. Ne kutsuvat ihmistä kääntymään sisäänpäin, itsensä puoleen. Ihmisenkin on aika ajoin levättävä, hiljennyttävä, oltava rauhassa ja sulateltava syklin aikaisempien vaiheiden oppeja. Levon aikana ihmisen on tarkoitus täyttää akkujaan, jotta hänellä olisi taas jotain, josta ammentaa uutta kevään tullen. Hiljaisuuden ja tyhjyyden kohtaaminen vaatii rohkeutta, johon suorittaminen tai tavoitteellisuus eivät anna eväitä. Silti luontoon yhteydessä oleva ihmissielu tietää, miten tärkeitä ja tarpeellisia ne ovat.

Kevät muistuttaa ihmistä luottamaan pieniin alkuihin, ruokkimaan niitä ja vaalimaan niiden kasvua. Pienessä siemenessä on koko elämä, joka ravinnon, lämmön ja valon myötä kasvaa täyteen mittaansa. Kevät muistuttaa ihmistä paitsi elämän voimasta ja mahdollisuuksista, myös sen hauraudesta. Halla voi yllättää ja tuholaiset voivat hyökätä. Kuivuus vaarantaa sadon yhtä lailla kuin liialliset sateetkin. Hento taimi voi kasvaa, kun se löytää kasvuolosuhteisiinsa tasapainon. Eteneminen ei voi olla liian nopeaa eikä liian hidasta. Samoin ihmisen elämän uudet unelmat ja toiveet ovat vasta versoja, pieniä, hauraita ja vaikutuksille alttiita. Silti niihin on sisäänrakennettu voima, joka pitää sisällään kaikki mahdollisuudet täyteen kukoistukseen.

Luonnon syklisyys muistuttaa ja opettaa ihmiselle hitauden arvostamista ja kärsivällisyyttä. Luonnon muutos on jatkuvaa, mutta se ei ole poukkoilevaa eikä se ole useinkaan kaoottista, päämäärätöntä myllerrystä. Suuressa kuvassa luonnon mullistuksetkin näyttäytyvät heilahteluina, jotka ohjaavat luontoa kohti suurempaa tasapainoa ja harmoniaa. Useimmiten luonnon edustama muutos on kuitenkin hidasta, melkein näkymätöntä, omaa sisäsyntyistä tahtia noudattavaa etenemistä.

Luonnon syklisyys tarjoaa ihmiselle rauhallisen ja levollisen näköalan elämään. Sen merkitys voi olla erityisen suuri tänä aikana, jolloin yhteiskunnan vallitsevat arvot eivät korosta niitä ominaisuuksia, jotka olisivat ihmisen sisimmästä käsin katsottuna kaikkein tärkeimpiä. Rauhalla, harmonialla ja tasapainolla on vakaa sijansa ihmisen sielussa. Luonto muistuttaa oman olemuksensa kautta ihmistä tästä ja auttaa ihmistä tavoittamaan tuon rauhan sisimmästään.

Luonto puhuttelee ihmisen sielua hyvin syvästi. Uskon, että luontoa tarkkailemalla ja sen viisaudelle avautumalla voimme loppujen lopuksi oivaltaa kaiken olennaisen ihmiselämästä ja itsestämme.

Teksti on osa artikkeliani Luonto puhuttelee ihmisen sielua, joka ilmestyi keväällä 2019 Vaasan yliopiston julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Vaasan yliopiston verkkosivuilla. Linkki julkaisuun löytyy täältä

Sielu johdattaa kohti armoa

Kesä on oivallista aikaa harjoitella ja pohtia armollisuutta. Kirjassani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä pohdin armon ja sielun yhteyttä. Kaunista ja levollista kesää sinulle! ❤

”Armolle avautuminen on olennaista silloin, kun ihmisen haluaa kulkea sielunsa viitoittamaan suuntaan. Sielultaan ei voi kätkeä mitään, jolloin myös virheet on paljastettava ja tuotava päivänvaloon. Jotta niiden kanssa kykenee elämään, on kutsuttava elämäänsä armoa.

Elämän ja ihmisyyden pimeyttä ja varjoja ei voi väistää, vaan ne täytyy hyväksyä osaksi itseä. Niitä ei kuitenkaan voi rakastaa ilman armoa. Vasta armo on se, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden rakastaa itseään kaikista virheistä, erheistä ja vääryyksistä huolimatta. Armo on se, joka antaa ihmisen hengittää vapaasti, vaikka hän näkeekin itsensä kokonaisena ja epätäydellisenä. Ilman armoa ei ole vapautta, rakkautta eikä kokonaista eheää ihmistä.

Ehkä armo on loppujen lopuksi myös ainoa, joka voi saada aikaan aitoa muutosta ihmisessä. Muutoksen lähtökohtana on, että ihminen ensin antautuu sille, mitä hän on. Hän tunnustaa keskeneräisyytensä ja antautuu armon valaistavaksi. Hän luopuu egonsa omavaltaisuudesta ja tunnistaa sen loputtoman kilpajuoksun, johon ego ihmistä ajaa. Silloin voi jokin liikahtaa syvällä sisimmässä.

Luulen, että vasta antautumisesta ja luovuttamisesta voi alkaa todellinen, syvä muutos. Se vie meidät yhä lähemmäs kohti minuuttamme, sieluamme, aitoa ydintämme. Sellainen muutos kuorii meistä kaiken ulkopuolisen ja ylimääräisen, meihin kuulumattoman, meitä rasittavan, meitä kahlehtivan. Siinä muutoksessa egolla ja mielellä ei ole oikeastaan enää mitään sijaa. Se vain tapahtuu jos on tapahtuakseen, armosta.”

Katkelma kirjastani Marita Niemelä: Sielukas elämä – rohkeutta olla minä (Viisas Elämä, 2018) 

Reikikurssit (1, 2 ja 3A) kesällä 2019

Kesän 2019 reikikurssien aikataulu on nyt varmistunut! Jos olet kiinnostunut tutustumaan reikiin hoitomuotona tai haluat syventää osaamistasi perus- tai jatkokurssin jälkeen, olet lämpimästi tervetullut kurssille. Kursseille on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: marita.h.niemela@gmail.com ja 050 526 5353.

Reikin perustajan Mikao Usuin sanoin: ”Reiki on tarkoitettu kaikille ihmisille tuomaan parannusta heidän elämäänsä.” Reiki on tehokas ja kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, jonka voi oppia kuka tahansa. Lisätietoja reikistä ja omasta reikipolustani löydät täältä.

Reiki 1 -peruskurssi Vaasassa 29.-30.6.2019. Peruskurssilla opit reikin perusteet ja voit kurssin jälkeen hoitaa itseäsi ja läheisiäsi. Kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet eikä se edellytä erityisiä etukäteistietoja tai -taitoja. Tarkempi kurssikuvaus löytyy täältä.  Kurssin hinta on 150 €/hlö. Hintaan sisältyy Reiki 1 -käsikirja ja todistus. Aikataulu on molempina päivinä klo 9 – 17.

Reiki 2 -jatkokurssi Vaasassa 3.-4.8.2019. Jatkokurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat suorittaneet Reiki 1:n joko minun tai toisen opettajan johdolla. Tarkempi kurssikuvaus löytyy täältä. Kurssin hinta on 150 €/hlö. Hintaan sisältyy Reiki 2 -käsikirja ja todistus. Aikataulu on molempina päivinä klo 9 – 17.

Reiki 3A Pohjanmaalla 23.-25.8.2019. Reiki 3A on viikonlopun mittainen meditatiivinen, hiljentymiseen ja henkisen kasvun tematiikkaan keskittyvä kurssi. Reiki 3A:lla opitaan länsimaisen reikin ns. mestarisymboli, joka voimistaa Reiki 2:lla opittujen symbolien vaikutusta ja jota voi hyödyntää omaa henkistä kasvua edistävien harjoitusten teossa. Kurssille voi osallistua, jos on suorittanut Reiki 2:n joko minun tai toisen opettajan johdolla. Reiki 3A antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin varsinaiselle Reiki 3 -tasolle, joka mahdollistaa reikiopettajana (Reiki Master) toimimisen. Reiki 3A:n voi suorittaa myös itsenäisenä kurssina ilman edellytystä jatkaa 3-tasolle. Kurssi alkaa pe 23.8. klo 18 ja päättyy su 25.8. klo 12. Kurssi pidetään luonnonkauniilla paikalla sijaitsevalla huvilalla n. 50 km päästä Vaasasta. Huvilalla on perusmukavuudet (vesi, sähkö, suihku, wc, sauna).  Ruokailuja varten kukin voi ottaa omat eväät, huvilan keittiö on täysin varusteltu. Kurssin hinta on 340 €/hlö. Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja majoituksen.

Alla muutamia palautteita aikaisemmilta kursseiltani:

”Ihana kurssi. Hyvä opettaja. Opetat selkeästi ja kuuntelet oppilaita.”

”Kiitos voimaannuttavasta ja silmiä avaavasta kurssista!”

”Sisältö oli todella kattava ja mielenkiintoinen. Sai todella paljon hyvää tietoa selkeällä tavalla. Harjoitukset olivat ihania! Ja hyvä että niitä oli paljon.”

”Ihana ja lämmin tunnelma. Asiat opetettu selkeästi ja hyvä, kun heti tehtiin hoitoharjoituksia toisille.”

”Hieno paketti paljosta asiasta. Toit esille selkeästi ja järjestelmällisesti entisen tiedon päälle rakentaen. Lämminhenkinen, rento ja kepeä ilmapiiri. Sinun ystävällisen ja sydämellisen olemuksen kanssa oli ilo olla kurssilla!”

Luentoni Helsingissä ja Kokkolassa

Olen mukana keväällä 2019 muutamilla hyvinvointimessuilla kirjani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä tiimoilta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Pidän kirjaani pohjautuvan luennon Helsingissä la 9.2.2019 klo 11-11.40 Minä Olen -messuilla Finlandia-talossa. Luennon jälkeen minua saa mieluusti tulla tapaamaan kustantamoni Viisas Elämän ständille.

Kokkolassa järjestetään la 2.3.2019 Rohkeus olla minä -messut. Pidän siellä luennon otsikolla ”Egon talutusnuorasta sielun yhteyteen” klo 13. Messuilla minulla on myös oma pöytä. Tervetuloa tapaamaan minua ja keskustelemaan sielusta, henkisyydestä, reikihoidoista ja -kursseista. Teen lisäksi lyhyitä reikin näytehoitoja, joten jos reiki on täysin tuntematon sinulle, messuilla on hyvä tilaisuus tutustua siihen. Myös kirjojani on myynnissä paikan päällä. Lisätiedot alla ja Facebookin messulinkistä.

Luennollani kuulet, miten voit oppia tunnistamaan ja seuraamaan sielusi ääntä ja erottamaan sielun sanoman egon melskeestä. Jos haluat tilata minut luennoimaan muihin tilaisuuksiin, ota yhteyttä: marita.h.niemela@gmail.com tai p. 050 526 5353.

Sielu rakastaa kehoa

Kun sielu katsoo kehoa, se on täynnä arvostusta ja rakkautta.

Sielun ei tulisi mieleenkään arvostella, vähätellä, inhota, pilkata tai kurittaa kehoa, jota se asuttaa.

Keho on sielun väylä maailmaan ja kaikkiin aisteihin. Ilman kehoa sielu ei voisi ankkuroitua maapallolle. Ilman kehoa sielu ei voisi ilmentää itseään.

Ilman kehoa sielu ei voisi kokea, miltä tuntuu tuulen vire, sadepisaroiden tanssi, auringon lämpö tai pakkasen nipistys iholla. Ilman kehoa sielulle jäisi arvailujen varaan, miltä tuntuu äidin syli, kauan kaivatun ystävän halaus tai rakastetun kosketus.

Keho on sielulle tarpeellinen ja aina oikeanlainen. Keho on sielun fyysinen koti, josta käsin sielu voi heijastaa omaa valoaan maailmaan. Sielu on kehosta loputtoman kiitollinen. Ihastelee, varjelee, pitää arvossa, rakastaa.

Voisitko sinäkin tehdä niin?

 

Ego ei ole sielulle uhka

Kustantajani tiedote kirjastani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä valottaa hyvin yhtä kirjani keskeistä teemaa. Egon talutusnuorasta on vaikea irrottautua ilman, että tunnistaa vaihtoehtoisen tavan katsoa itseään ja maailmaa. Minulle tuo vaihtoehtoinen tapa avautuu sielun yhteyden myötä.

Egoa ei voi voittaa tai yrittää hallita egon keinoin. Sielu antaa egon olla, ilman pyrkimystä muuttaa tai hävittää sitä. Ego ei uhkaa sielun olemassaoloa. Sen sijaan, että lähtisi taisteluun egoa vastaan, sielu auttaa ihmistä suuntaamaan katseensa syvemmälle minuuden ytimeen. Siellä asuu ihmisen todellinen voima ja viisaus. Sielun silmin katsottuna egon poukkoilu ja melskaaminen alkaa näyttäytyä oikeassa valossa – pelkkänä kohinana minuuden ääniaalloilla.

Egoa ei tarvitse yrittää hävittää eikä sitä vastaan tarvitse taistella. Riittää, kun oppii tunnistamaan, miltä sielun rauha tuntuu ja miten sielun yhteyteen voi aina etsiytyä uudelleen, jos ja kun mieli tempautuu egon matkaan.

 

Alla oleva tiedote on julkaistu 22.11.2018 Epressi.com -palvelussa:

Viisas Elämä -kustantamon yksi syksyn uutuuskirjoista on Marita Niemelän Sielukas elämä – Rohkeutta olla minä. Kirja tarjoaa oivalluksia ja lämminhenkistä opastusta jokaiselle, joka haluaa elää elämäänsä aidommin ja syvemmin.

Sielukas elämä -kirjan kantavana voimana ovat sielu ja henkisyys. Sielulla on omat myyttiset ulottuvuutensa, ja sitä onkin lähestytty aikojen saatossa muun muassa uskonnon, tieteen ja kansanperinteen kautta. Sielu ja henkisyys ovat Marita Niemelän mukaan kuitenkin hyvin tavallisia asioita, jotka voivat auttaa ihmisiä elämään arkeaan vapaammin ja luottavaisemmin. Ihmisellä on fyysisen kehon, ajatusten ja tunteiden lisäksi myös sielu eli henkinen olemus, johon kirja lempeästi opastaa tutustumaan.

– Kirja ohjaa lukijaa kohtaamaan oman sielunsa ja tulemaan tutuksi sen kanssa. Rohkeus olla minä tarkoittaa sitä, että ihminen oppii tuntemaan oman sielunsa – minuutensa ytimen – sekä löytää tapoja kuunnella ja ilmentää sieluaan omassa elämässään, kertoo Marita Niemelä.

Egon talutusnuorassa sielu unohtuu

Nykyajan kiireisessä ja menestystä tavoittelevassa yhteiskunnassa näyttää usein siltä, että sielun olemassaolo on täysin unohdettu. Vaatimuksiin, tavoitteisiin ja tekemiseen keskittyvän egon ohjauksessa toimiminen on useimmille hyvin tuttua ja tapahtuu lähes automaattisesti. Ja vaikka tiedostaisimmekin egon olemassaolon, emme pääse sen talutusnuorasta kovin helposti irti.

– Ajattelen, että sielun unohtaminen lisää egon valtaa entisestään ja antaa sille mahdollisuuden mellestää vapaasti. Tämä unohdus on mielestäni kohtalokas, sillä tällöin emme näe itsestämme ja toisistamme kuin pintaa. Elämän ja ihmisyyden syvyys jää huomiotta ja pysyvä rauha saavuttamatta, Marita Niemelä pohtii.

Yhä useammat kaipaavat elämäänsä merkityksellisyyttä. Nyky-yhteiskunnan sieluttomuus voi osaltaan ruokkia merkityksettömyyden tunnetta, kun ihmiset niin usein ovat vain numeroita, tilastoja, veronmaksajia, edunsaajia ja taustansa edustajia. Tämän Marita Niemelä soisi muuttuvan.

– Yhteiskuntamme saa minut miettimään, miksi pelkäämme sielua niin kovasti. Valitsemme usein syvyyden sijasta pinnallisuuden, avautumisen sijaan puolustautumisen, herkkyyden sijaan kyynisyyden ja tekemisen ilon sijaan suorittamisen. Minusta me elämme pelosta käsin. Sielu tuo meille yhteyden rakkauteen, joka on pelon vastakohta.

Sielu tutuksi kriisien kautta

Marita Niemelä on kirjoittanut Sielukas elämä -teoksen omista kokemuksistaan käsin. Usein ihminen tutustuu sieluunsa ja henkiseen ulottuvuuteensa vasta erilaisten kriisien kautta. Näin kävi myös Marita Niemelälle, kun elämä pakotti hänet pysähtymään yhtäkkiä kohdanneiden kriisien muodossa. Sen myötä hän löysi itsestään ja elämästään täysin yllättäen aikaisempaa syvällisemmän tason.

– Sielu muutti elämäni, ensin sisäisesti ja lopulta myös ulkoisesti. On kiinnostavaa, että vastaavia kokemuksia on monilla, ja näitä on myös tutkittu. Henkisen havahtumisen myötä ihminen näyttää muuttuvan, pysyvästi. Tämä on minusta myös lohdullinen ajatus – muutos on aina mahdollinen, Marita Niemelä sanoo.

Marita Niemelä on Vaasassa asuva yhteiskuntatieteiden maisteri, jolla on takanaan pitkä yliopistoura. Hän toimii myös reikiopettajana ja kouluttautuu parhaillaan uuteen ammattiin psykologiksi. Niemelä tarkastelee ihmisyyden ja elämän syvimpiä kerroksia psykologian, filosofian, energialääketieteen, itämaisen perinteen ja luonnon ikiaikaisen viisauden kautta. maritaniemela.fi

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: tiedotus@viisaselama.fi

Kirjaa voi tilata myös suoraan minulta: marita.h.niemela@gmail.com tai tilauslomakkeella. Kirjan hinta on 28 euroa + postikulut 3 euroa.