Ego ei ole sielulle uhka

Kustantajani tiedote kirjastani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä valottaa hyvin yhtä kirjani keskeistä teemaa. Egon talutusnuorasta on vaikea irrottautua ilman, että tunnistaa vaihtoehtoisen tavan katsoa itseään ja maailmaa. Minulle tuo vaihtoehtoinen tapa avautuu sielun yhteyden myötä.

Egoa ei voi voittaa tai yrittää hallita egon keinoin. Sielu antaa egon olla, ilman pyrkimystä muuttaa tai hävittää sitä. Ego ei uhkaa sielun olemassaoloa. Sen sijaan, että lähtisi taisteluun egoa vastaan, sielu auttaa ihmistä suuntaamaan katseensa syvemmälle minuuden ytimeen. Siellä asuu ihmisen todellinen voima ja viisaus. Sielun silmin katsottuna egon poukkoilu ja melskaaminen alkaa näyttäytyä oikeassa valossa – pelkkänä kohinana minuuden ääniaalloilla.

Egoa ei tarvitse yrittää hävittää eikä sitä vastaan tarvitse taistella. Riittää, kun oppii tunnistamaan, miltä sielun rauha tuntuu ja miten sielun yhteyteen voi aina etsiytyä uudelleen, jos ja kun mieli tempautuu egon matkaan.

 

Alla oleva tiedote on julkaistu 22.11.2018 Epressi.com -palvelussa:

Viisas Elämä -kustantamon yksi syksyn uutuuskirjoista on Marita Niemelän Sielukas elämä – Rohkeutta olla minä. Kirja tarjoaa oivalluksia ja lämminhenkistä opastusta jokaiselle, joka haluaa elää elämäänsä aidommin ja syvemmin.

Sielukas elämä -kirjan kantavana voimana ovat sielu ja henkisyys. Sielulla on omat myyttiset ulottuvuutensa, ja sitä onkin lähestytty aikojen saatossa muun muassa uskonnon, tieteen ja kansanperinteen kautta. Sielu ja henkisyys ovat Marita Niemelän mukaan kuitenkin hyvin tavallisia asioita, jotka voivat auttaa ihmisiä elämään arkeaan vapaammin ja luottavaisemmin. Ihmisellä on fyysisen kehon, ajatusten ja tunteiden lisäksi myös sielu eli henkinen olemus, johon kirja lempeästi opastaa tutustumaan.

– Kirja ohjaa lukijaa kohtaamaan oman sielunsa ja tulemaan tutuksi sen kanssa. Rohkeus olla minä tarkoittaa sitä, että ihminen oppii tuntemaan oman sielunsa – minuutensa ytimen – sekä löytää tapoja kuunnella ja ilmentää sieluaan omassa elämässään, kertoo Marita Niemelä.

Egon talutusnuorassa sielu unohtuu

Nykyajan kiireisessä ja menestystä tavoittelevassa yhteiskunnassa näyttää usein siltä, että sielun olemassaolo on täysin unohdettu. Vaatimuksiin, tavoitteisiin ja tekemiseen keskittyvän egon ohjauksessa toimiminen on useimmille hyvin tuttua ja tapahtuu lähes automaattisesti. Ja vaikka tiedostaisimmekin egon olemassaolon, emme pääse sen talutusnuorasta kovin helposti irti.

– Ajattelen, että sielun unohtaminen lisää egon valtaa entisestään ja antaa sille mahdollisuuden mellestää vapaasti. Tämä unohdus on mielestäni kohtalokas, sillä tällöin emme näe itsestämme ja toisistamme kuin pintaa. Elämän ja ihmisyyden syvyys jää huomiotta ja pysyvä rauha saavuttamatta, Marita Niemelä pohtii.

Yhä useammat kaipaavat elämäänsä merkityksellisyyttä. Nyky-yhteiskunnan sieluttomuus voi osaltaan ruokkia merkityksettömyyden tunnetta, kun ihmiset niin usein ovat vain numeroita, tilastoja, veronmaksajia, edunsaajia ja taustansa edustajia. Tämän Marita Niemelä soisi muuttuvan.

– Yhteiskuntamme saa minut miettimään, miksi pelkäämme sielua niin kovasti. Valitsemme usein syvyyden sijasta pinnallisuuden, avautumisen sijaan puolustautumisen, herkkyyden sijaan kyynisyyden ja tekemisen ilon sijaan suorittamisen. Minusta me elämme pelosta käsin. Sielu tuo meille yhteyden rakkauteen, joka on pelon vastakohta.

Sielu tutuksi kriisien kautta

Marita Niemelä on kirjoittanut Sielukas elämä -teoksen omista kokemuksistaan käsin. Usein ihminen tutustuu sieluunsa ja henkiseen ulottuvuuteensa vasta erilaisten kriisien kautta. Näin kävi myös Marita Niemelälle, kun elämä pakotti hänet pysähtymään yhtäkkiä kohdanneiden kriisien muodossa. Sen myötä hän löysi itsestään ja elämästään täysin yllättäen aikaisempaa syvällisemmän tason.

– Sielu muutti elämäni, ensin sisäisesti ja lopulta myös ulkoisesti. On kiinnostavaa, että vastaavia kokemuksia on monilla, ja näitä on myös tutkittu. Henkisen havahtumisen myötä ihminen näyttää muuttuvan, pysyvästi. Tämä on minusta myös lohdullinen ajatus – muutos on aina mahdollinen, Marita Niemelä sanoo.

Marita Niemelä on Vaasassa asuva yhteiskuntatieteiden maisteri, jolla on takanaan pitkä yliopistoura. Hän toimii myös reikiopettajana ja kouluttautuu parhaillaan uuteen ammattiin psykologiksi. Niemelä tarkastelee ihmisyyden ja elämän syvimpiä kerroksia psykologian, filosofian, energialääketieteen, itämaisen perinteen ja luonnon ikiaikaisen viisauden kautta. maritaniemela.fi

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: tiedotus@viisaselama.fi

Kirjaa voi tilata myös suoraan minulta: marita.h.niemela@gmail.com tai tilauslomakkeella. Kirjan hinta on 28 euroa + postikulut 3 euroa.

Valoa ja voimaa

Maailma on täynnä mielipiteitä siitä, millainen ihmisen tulisi olla ja mitä hänen tulisi tehdä. Ego on erityisen kiinnostunut kuulemaan, millaisia ihanteita ja tavoitteita ulkopuolinen maailma ihmiselle asettaa.

Egon motivaattorina on pelko. Ego pelkää, että ihminen ei riitä tai kelpaa, ainakaan ihan vielä. Sielun asenne on täysin toisenlainen. Ulkoisten ihanteiden tavoittelu ei takaa sielulle onnea.

Sielun levollisuus lähtee uskalluksesta kysyä itseltään: mikä toisi minulle rauhaa juuri nyt?

Sielukas elämä osana HyvinvointiSummitia

Saan olla mukana HyvinvointiSummitissa, joka starttaa tällä viikolla. Omassa haastattelussani, joka julkaistaan pe 2.11.2018, juttelemme Jani Mäkisen kanssa kirjani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä keskeisistä teemoista. Tule mukaan! Kaikki haastattelut ovat katsottavissa ilmaiseksi rajoitetun ajan.

Ohjelma löytyy: http://hyvinvointisummit.fi/ohjelma-2018/

Jos haluat tilata kirjani omaksesi, voit lähettää minulle sähköpostia: marita.h.niemela@gmail.com tai täyttää kirjan tilauslomakkeen.

Sielun polku -työpajani I love me -messuilla 20.10.2018

Kirjassani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä kirjoitan siitä, miten sielu ja ego näkevät ihmisen elämäntehtävän ja kutsumuksen hyvin eri tavoin. Ego haluaa valmiin maalin ja selkeät askelmerkit, joilla tavoitteeseen päästään. Sielu kutsuu ihmistä elämään ilman tarkkaa tietoa lopputulemasta ja luottamaan siihen, mikä juuri tällä hetkellä tuntuu hyvältä ja oikealta.

Näiden asioiden äärelle pysähdymme Helsingissä I love me -messuilla la 20.10.2018 klo 13-14, jossa ohjaan työpajan Piirrä oma sielunpolkusi.

Kyseessä on tunnin mittainen työpaja, jossa osallistujat pääsevät tutkailemaan sielunsa toiveita ja unelmia. Perehdymme siihen, miten voit oppia tunnistamaan sielusi äänen ja erottamaan sen egon toiveista. Sielu ja ego ohjaavat ihmistä hyvin eri tavoin ja eri suuntiin. Sielu tarjoaa ihmiselle rauhaa ja iloa. Maailmamme johtaa meitä kuitenkin helposti egon uuvuttavalle ja ristiriitaiselle tielle, ellemme ole tietoisia sielun ohjauksesta.

Osallistujat saavat työpajassa piirtää oman sielunpolkunsa, johon kirjataan havaintoja menneestä elämästä ja tulevista toiveista. Piirrustustaito ei ole olennainen, vaan halu tutustua omaan itseensä. Piirrustukset jäävät osallistujille itselleen eikä niitä tarvitse esitellä työpajan muille osallistujille. Työpajaan voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet eikä se edellytä ennakkotietoja tai -valmisteluja.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot tapahtumasta täällä.

Miksi sielu on tärkeä?

Sielu on ohjannut elämääni jo pitkään. Oli kuitenkin aika, jolloin en juurikaan tunnistanut sielun olemassaoloa enkä liiemmin ajatellut sitä. Viimeiset vuodet se on kiehtonut minua yhä enemmän. Alussa kiinnostukseni herätti henkilökohtainen kokemukseni sielusta, sielun kosketus. Olen kuvannut vasta ilmestyneessä kirjassani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä tuota hetkeä siten, että tuolloin tapasin sieluni ensimmäistä kertaa. Tiedostin ja tunsin, että minulla on sielu. Siitä alkoi pitkä matka, jolloin tutustuin ensin siihen, mitä sielu minulle tarkoittaa ja miten se minulle puhuu. Omaa elämääni tarkkaillessani ja muita ihmisiä kuunnellessani minulle alkoi hiljalleen muodostua kuva siitä, miten sielu ohjaa meitä kaikkia.

Myöhemmin aloin ihmetellä sitä, että meillä ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mistä ihmisyys koostuu. Emme ole yksimielisiä sen suhteen, mitä tarkoittaa minä ja minuus. Erilaiset teoriat ja maailmankatsomukset tarjoavat näkökulmia ja ikkunoita siihen, mikä on minä. Arkisessa keskustelussa puhumme minuudesta melko suppeasti. Tiedostamme, että minuuteen kuuluu fyysinen keho ja havaitsemme myös, että meillä on ajatuksia ja tunteita, jotka heijastavat persoonaamme. Kehon ja mielen maailma on siis meille melko tuttu. Sen sijaan emme ole kovinkaan harjaantuneita kuuntelemaan tai tuntemaan sieluamme eli henkistä olemustamme. Aivan kuin olisimme arkisissa puheissa ja teoissa unohtaneet sielumme.

Ihmiskuva ilman sielua on minusta melko lohduton ja pinnallinen. Aivan kuin ihminen olisi vain kehonsa, ajatuksensa ja tunteensa, ilman kosketuspintaa ikuisuuteen tai pyhyyteen. Minulle sieluton ihminen on irrallinen, erossa yhteydestään toisiin sieluihin ja koko maailmaan.

Sieluton ihmiskuva antaa suuren vallan egolle. Ego on osa ihmisen persoonaa ja vaikuttaa ihmisen ajatuksissa ja tunteissa. Jos sielu unohdetaan, saa ego mellestää vapaasti. Ego johdattaa ihmisen loputtomaan kilpajuoksuun, jota kirittävät ulkoiset tavoitteet, ihanteet ja suorittaminen. Egon maailma on ristiriitainen. Sille mikään ei riitä, mutta silti sen on tavoiteltava yhä enemmän. Jos ego saavuttaa jotain, se haluaa sitä lisää tai se pelkää saavutetun menettämistä. Egon maailmassa ei ole rauhaa.

Jos ihminen ei tunnista sielunsa olemassaoloa, on hänen vaikea vastustaa egonsa vaatimuksia. Mieli tempautuu helposti egon pyörteisiin. Ihmisen todellinen viisaus ja voima asuu sielussa. Sielun viisaudesta käsin tarkasteltuna egon vaatimukset ja ihanteet alkavat näyttää uuvuttavilta ja turhilta. Sielu ohjaa ihmistä aina kohti rauhaa ja kauemmas egon maailmasta.

Ajattelen, että elävä yhteys sieluun on tukeva jalusta sekä elämän suurissa kysymyksissä että arjen pienissä valinnoissa. Kun sielun ääni tulee tutuksi, voi sen äärelle aina palata. Oman kokemukseni mukaan sielu ei koskaan johda harhaan. Minä itse kylläkin harhaudun aika ajoin kauemmas sielustani, sillä yhteyden ylläpitäminen ei ole aina helppoa. Mitä kiireisempi, stressaantuneempi tai väsyneempi olen, sitä todennäköisemmin kadotan yhteyden itseeni ja sieluuni. Paluu sielun yhteyteen tulee kuitenkin sitä helpommaksi, mitä enemmän sitä harjoittelee. Tunnistan nykyään aiempaa nopeammin, jos olen ajautunut pois ytimestäni. Olen myös oppinut, miten sielun yhteys palautetaan.

Uskon, että pysyvän rauhan kannalta olennaisinta on tunnistaa, että itsellä on sielu. Tai oikeammin, että olemme kaikki sieluja tämän näkyvän ja helposti havaittavan minuuden lisäksi. Uskon myös, että mitä useampi meistä löytää sielun yhteyden, sitä enemmän mahdollisuuksia meillä on myös löytää rauhaa paitsi sisältämme, myös luoda sitä ulkopuolellemme. Siksi sielu on minusta niin tärkeä, kaikille.

 

Kirjani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä löytyy nyt kirjakaupoista ja sen voi tilata myös suoraan minulta: marita.h.niemela@gmail.com. Antoisia lukuhetkiä!