Vuosikymmenen vaihteessa

Tässä vuodenvaihteessa tuntuu olevan minulle jotain erityistä taikaa. Kun katson taaksepäin mennyttä vuosikymmentä, tunnen syvää kiitollisuutta ja nöyryyttä.

Ehkä suurin oppi menneistä vuosista minulle on ollut se, että todella olennaiset asiat eivät sittenkään muutu. Vaikka luulin jossain vaiheessa menettäneeni kaiken, huomaan, etten menettänytkään mitään.

Rakkaus pysyy. Sen ilmentymä voi muuttaa muotoaan, mutta Rakkaus itse, sen ydin, on todellakin ikuinen.

Rakkaus on se pysyvyys, jota niin suuresti olen aina kaivannut. Rakkaus on se turva, jota olen aina elämääni etsinyt. Ja tietenkin olen etsinyt sitä asioista, ihmisistä, olosuhteista, puitteista. Alan yhä useammin kuitenkin nähdä, että Rakkaus on kaikkialla ja kaikessa.

Rakkaus on koko ajan läsnä. Se on minussa ja sinussa, mutta sen lähde on jossain vielä paljon suuremmassa. Kyse on vain siitä, näemmekö sen. Osaammeko katsoa, nähdä, huomata, havaita.

Juuri nyt sieluni lepää tämän tiedon varassa. Toivotan Sinulle sielunrauhaa ja ääretöntä rakkautta tulevaan vuosikymmeneen!

Tulevat reikikurssit Vaasassa ja Pohjanmaalla – tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa Reikikursseille v. 2020! Alla tulevien kurssieni aikataulu. Lisätiedot kursseista ja niiden sisällöstä löytyvät täältä.

  • Reiki 1 -peruskurssi 18.-19.1.2020 Vaasassa
  • Reiki 1 -peruskurssi 6.-7.6.2020 Vaasassa –> SIIRTYY
  • Reiki 2 -jatkokurssi 27.-28.6.2020 Vaasassa –> SIIRTYY
  • Reiki 3A – henkisen kasvun osio, 21.-23.8.2020 Pohjanmaalla –> SIIRTYY
  • Reiki 3, vuoden mittainen reikiopettajakoulutusryhmä alkaa marraskuussa 2020 Pohjanmaalla (13.-15.11.2020) –> SIIRTYY

Reiki on Japanista lähtöisin oleva, lähes 100 vuotta vanha kokonaisvaltainen hoitomenetelmä. Itse olen harjoittanut sitä viimeiset kuusi vuotta lähes päivittäin ja todennut omalla kohdallani, että se on ylivoimaisesti paras ja helpoin rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä, minkä tiedän. 

Reiki on ensisijaisesti itsehoitomenetelmä, tosin hoitoja voi tehdä myös läheisilleen jo peruskurssin jälkeen. Reikin perushoito on syvärentouttava ja lempeä ja kestää tyypillisesti noin tunnin. Säännöllisesti tehtynä se antaa erinomaisen pohjan omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Menetelmä on helppo oppia eikä se edellytä erityistä tietotaitoa etukäteen. Reiki 1 -peruskurssilla oppii tekemään tämän perushoidon itselleen ja muille.

Tämän lisäksi reiki on myös henkinen tie, jos sitä harjoittava henkilö niin haluaa. Henkinen ei tarkoita uskonnollista. Reikin perustaja Mikao Usui piti hyvin tärkeänä sitä, että reiki on avoin kaikille ihmisille maailmankatsomuksesta ja kulttuurista riippumatta: “Reiki on tarkoitettu kaikille ihmisille tuomaan parannusta heidän elämäänsä”. Reikin kohdalla henkinen tarkoittaa sitä, että se menetelmänä ohjaa ihmistä tutustumaan omaan sisimpäänsä. Reikin syvin olemus on rakkaus ja se ohjaa ihmistä löytämään rakkauden ja rauhan itsestään. Tämä kaikki juuri siinä tahdissa, joka ihmiselle itselleen tuntuu sopivalta. Reikin jatkotasot (Reiki 2, Reiki 3A ja Reiki 3) antavat työvälineitä henkisen kasvun polulle. Reikin opiskelussa edetään asteittain, aina aikaisempien oppien pohjalle rakentaen. 

Reiki kuuluu täydentäviin hoitomuotoihin. Se ei pyri syrjäyttämään lääketieteellisiä hoitoja, vaan tarjoaa niiden rinnalle menetelmän, jonka avulla ihminen voi edistää omaa hyvinvointiaan. Se, että ihminen voi itse omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa, on luonnollisesti hyvin voimaannuttavaa. Reiki toimii siten samalla tavoin kuten esimerkiksi jooga, meditaatio, mindfulness, kohtuullinen liikunta, terveellinen ruoka, riittävä uni jne. Reiki on väline itsestä huolehtimiseen. 

Tieteellistä tutkimustietoa reikin ja muiden täydentävien hoitojen vaikutuksista tarvitaan lisää. Toisin kuin joskus kuulee väitettävän, aiheesta kuitenkin löytyy jo nyt jonkin verran tutkimustietoa. Esimerkiksi v. 2017 julkaistun review-artikkelin mukaan on kohtuullisen vahvaa näyttöä siitä, että reiki on placeboa vaikuttavampi hoitomuoto: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/. Harvard Universityssä v. 2015-2016 toteutetun, toistaiseksi laajimman (N= 1411) reikitutkimuksen mukaan yksittäisellä reikihoidolla oli myönteisiä vaikutuksia hoidettavien psykologiseen ja fyysiseen hyvinvointiin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31638407. Myös fysiikan tohtori, reikiopettaja Johanna Blomqvist on kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin koonnut reikiin liittyvää tutkimustietoa, joten aiheesta löytyy yhteenvetoa myös suomen kielellä. Teema on äärimmäisen kiinnostava ja uskonkin, että tulevaisuudessa tieteellistä tutkimustietoa aiheesta on yhä enemmän saatavilla.

Kaiken tämän pohjalta toivotankin Sinut, joka mahdollisesti mietit, että olisikohan tuossa jotain juuri minulle, lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan aiheeseen! Voit tulla suoraan kurssille tai ensiksi kokeilemaan yksittäistä reikihoitoa. Myös lisätietoja saa mieluusti kysyä. Ollaan yhteyksissä! 

Lisätiedot reikihoidoista ja kursseista: maritaniemela.fi/reiki, marita.h.niemela@gmail.com, p. 050 526 5353 

Pimeyden voi nähdä toisin

Kaamosaika johdattaa hyvin konkreettisesti

pohtimaan pimeyden ja valon välistä suhdetta. 

Tämä pohjoisen syystalvea ympäröivä pimeys 

tuntuu joskus niin äärimmäiseltä ja kaiken kattavalta, 

että se voi tuntua melkein musertavalta.  

Sitä vastaan voi yrittää taistella tai siihen voi yrittää sopeutua.  

Tai sitten voi nähdä pimeyden toisin. 

 

Sillä oikeastaan, pimeyttä ei ole olemassakaan.

On vain valon puutetta. 

 

Ja näistä kahdesta

vain toinen voi hävittää toisen. 

Valon syttyessä 

pimeyttä ei enää ole. 

Pimeyden laskeutuessa, 

valo on pois näkyvistä, 

mutta edelleen olemassa.

Ei tarvita kuin pieni kipinä, 

ja pimeys taittuu.  

Näiden kahden välillä, 

valo voittaa aina. 

 

Sillä näistä kahdesta

vain se on todellinen.

Valoa ja voimaa

Minulle luonto on paitsi rauhoittaja, myös jatkuva muistuttaja. Se heijastaa totuutta, jonka tunnistan itsessäni ja maailmassa sellaisina hetkinä, kun mieleni on hiljaa ja sieluni puhuu. Arjessa on niin helppo unohtaa, mitä pohjimmiltaan olemme, sinä ja minä. Luonto varjelee ja vaalii totuutta, jottemme unohtaisi.

Sielu tunnistaa luonnon viisauden

Ajattelen, että luonto tarjoaa ihmiselle ikkunan elämän ja ihmisyyden peruslakeihin. Luonnossa oleskellessaan ihminen voi löytää luonnosta vertauskuvia, yhteyksiä ja vastauksia itseensä tai omaan elämäänsä liittyen. Ne saattavat olla suoria ja tietoisesti koettuja yhtäläisyyksiä, mutta ne voivat toimia myös tiedostamattomalla tasolla, tietoisen mielen ulkopuolella. Ne saattavat puhutella suoraan ihmisen sielua ja henkeä, ilman, että ne tulevat sanallistetuiksi tai jäsennellyiksi ajatusten tasolla.

Luonto tarjoaa ihmiselle tervehdyttävän ja jossain määrin jopa vaihtoehtoisen tavan katsella maailmaa ja elämää. Luonnon kautta ihminen voi esimerkiksi tarkastella elämän luonnollista kiertokulkua. Elämän syklinen luonne ei ole näkyvillä tämän päivän arjessa tai työelämässä, eikä sille tunnu löytyvän sijaa modernin elämän ihanteissa. Länsimaisessa yhteiskunnassa olemme tottuneet tavoitteisiin, mittaamiseen, suorittamiseen ja jatkuvan, lineaarisen kasvun ihanteeseen. Yritysmaailmaa ja talouselämää hallitsevat lainalaisuudet ulottuvat helposti myös siihen tapaan, jolla hahmotamme ihmisyyttä ja ihmiselämää. Tehoja on saatava irti, voittoa tuotettava ja kasvua saavutettava. Yksittäisen ihmisen kannalta jatkuvan kasvun ja kehittymisen ideaali on kuitenkin tuhoisa. Jos ihminen haluaa olla aina ja jatkuvasti nykyistä minäänsä enemmän tai parempi, voi se helposti johtaa uupumuksen tielle.

Elämän luonnollisen kiertokulun vaiheisiin kuuluvat kukoistaminen, lakastuminen, lepääminen ja uuden alun synnyttäminen. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassa havitellaan usein tasalaatuista, suoraviivaista etenemistä ja jatkuvaa kukoistamista. Huomio kiinnittyy helposti tulosten tarkasteluun. Yhteiskuntamme on tottunut näkemään vain kukoistusvaiheen kiinnostavana ja arvokkaana. Syvällä sisimmässään ihminen kuitenkin vielä muistaa elämän luonnollisen kiertokulun ja sen jokaisen vaiheen tärkeyden. Luonnon havainnointi ja luonnossa oleskelu voivat vahvistaa tuota muistijälkeä. Nähdessään tai kokiessaan syklisyyden luonnossa, voi ihminen muistaa oman sisäisen ja luonnollisen viisautensa, jota hän kantaa mukanaan sielussaan.

Luonnon syklisyys on suomalaisille jatkuvasti läsnä ja koettavissa vuodenaikojen myötä. Vuodenajat voi nähdä myös vertauskuvana tasapainoisen elämän eri vaiheista. Vuodenajat ovat aistittavissa sekä maaseudulla että kaupungeissa riippumatta siitä, hakeutuuko suomalainen erikseen luontoon vai ei. Luonnon voimaa on kenenkään mahdoton sivuuttaa, kun kesäisin valo täyttää päivät ja yöt tai kun talvella kuljemme hämärän ympäröimänä useamman kuukauden.

Suuri osa ihmisistä voimaantuu kesäisen valon vaikutuksista. Kesällä luonnon kukoistaminen on ilmeistä. Kauneus, runsaus ja valo ovat jatkuvana virtana ympärillämme. Kesällä näemme edellissyksyn lakastumisen, talven lepovaiheen ja kevään uuden luomisen tuloksen. Ikuisen kesän ihanne onkin yhteiskunnassamme vallalla. Kukapa ei haluaisi aina kukoistaa. Ihmiselämää ja luontoa tarkastellessamme huomaamme kuitenkin nopeasti, että kukaan ei voi aina kukoistaa. Jokaisen elämään kuuluu luonnostaan syklejä, joissa vaihtelevat uuden syntyminen, loistaminen, lakastuminen ja syvä hiljaisuus, jolloin ei tunnu tapahtuvan mitään. Aivan kuin talvipäivänseisauksen aikaan luonto on horroksessa, myös ihmisen elämään kuuluu jaksoja, jolloin kaikki on hiljaa ja odottaa. Suorituskeskeinen ja tulosorientoitunut ajattelutapa ei kuitenkaan tunnista tai arvosta näitä elämän perusjaksoja. Sen pauloissa oleva ihminen voi turhautua ja pakottaa itsensä liikkeelle, toimimaan, etenemään ja kasvamaan, vaikka juuri sillä hetkellä se ei ehkä olisikaan hänelle kaikkein otollisinta.

Syksy on lakastumisen aikaa. Lakastuminen ja kuihtuminen voivat olla ihmiselle pelottavia asioita, mutta luonto muistuttaa kauniisti, miten irtipäästämisen aika on myös suuren juhlan aihe. Luonnon syksyinen ruska ja väriloisto juhlii elämää, joka on tullut päätökseen. Aivan kuin luonto tietäisi, että vanhan kuolema on uuden elämän edellytys ja tarjoaa siksi lakastumisen hetkellä kauneinta loistoaan.

Talven ulkoinen karuus, pimeys ja kylmyys tarjoavat ihmiselle hiljentymisen viisautta. Ne kutsuvat ihmistä kääntymään sisäänpäin, itsensä puoleen. Ihmisenkin on aika ajoin levättävä, hiljennyttävä, oltava rauhassa ja sulateltava syklin aikaisempien vaiheiden oppeja. Levon aikana ihmisen on tarkoitus täyttää akkujaan, jotta hänellä olisi taas jotain, josta ammentaa uutta kevään tullen. Hiljaisuuden ja tyhjyyden kohtaaminen vaatii rohkeutta, johon suorittaminen tai tavoitteellisuus eivät anna eväitä. Silti luontoon yhteydessä oleva ihmissielu tietää, miten tärkeitä ja tarpeellisia ne ovat.

Kevät muistuttaa ihmistä luottamaan pieniin alkuihin, ruokkimaan niitä ja vaalimaan niiden kasvua. Pienessä siemenessä on koko elämä, joka ravinnon, lämmön ja valon myötä kasvaa täyteen mittaansa. Kevät muistuttaa ihmistä paitsi elämän voimasta ja mahdollisuuksista, myös sen hauraudesta. Halla voi yllättää ja tuholaiset voivat hyökätä. Kuivuus vaarantaa sadon yhtä lailla kuin liialliset sateetkin. Hento taimi voi kasvaa, kun se löytää kasvuolosuhteisiinsa tasapainon. Eteneminen ei voi olla liian nopeaa eikä liian hidasta. Samoin ihmisen elämän uudet unelmat ja toiveet ovat vasta versoja, pieniä, hauraita ja vaikutuksille alttiita. Silti niihin on sisäänrakennettu voima, joka pitää sisällään kaikki mahdollisuudet täyteen kukoistukseen.

Luonnon syklisyys muistuttaa ja opettaa ihmiselle hitauden arvostamista ja kärsivällisyyttä. Luonnon muutos on jatkuvaa, mutta se ei ole poukkoilevaa eikä se ole useinkaan kaoottista, päämäärätöntä myllerrystä. Suuressa kuvassa luonnon mullistuksetkin näyttäytyvät heilahteluina, jotka ohjaavat luontoa kohti suurempaa tasapainoa ja harmoniaa. Useimmiten luonnon edustama muutos on kuitenkin hidasta, melkein näkymätöntä, omaa sisäsyntyistä tahtia noudattavaa etenemistä.

Luonnon syklisyys tarjoaa ihmiselle rauhallisen ja levollisen näköalan elämään. Sen merkitys voi olla erityisen suuri tänä aikana, jolloin yhteiskunnan vallitsevat arvot eivät korosta niitä ominaisuuksia, jotka olisivat ihmisen sisimmästä käsin katsottuna kaikkein tärkeimpiä. Rauhalla, harmonialla ja tasapainolla on vakaa sijansa ihmisen sielussa. Luonto muistuttaa oman olemuksensa kautta ihmistä tästä ja auttaa ihmistä tavoittamaan tuon rauhan sisimmästään.

Luonto puhuttelee ihmisen sielua hyvin syvästi. Uskon, että luontoa tarkkailemalla ja sen viisaudelle avautumalla voimme loppujen lopuksi oivaltaa kaiken olennaisen ihmiselämästä ja itsestämme.

Teksti on osa artikkeliani Luonto puhuttelee ihmisen sielua, joka ilmestyi keväällä 2019 Vaasan yliopiston julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia: Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Vaasan yliopiston verkkosivuilla. Linkki julkaisuun löytyy täältä

Sielu johdattaa kohti armoa

Kesä on oivallista aikaa harjoitella ja pohtia armollisuutta. Kirjassani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä pohdin armon ja sielun yhteyttä. Kaunista ja levollista kesää sinulle! ❤

”Armolle avautuminen on olennaista silloin, kun ihmisen haluaa kulkea sielunsa viitoittamaan suuntaan. Sielultaan ei voi kätkeä mitään, jolloin myös virheet on paljastettava ja tuotava päivänvaloon. Jotta niiden kanssa kykenee elämään, on kutsuttava elämäänsä armoa.

Elämän ja ihmisyyden pimeyttä ja varjoja ei voi väistää, vaan ne täytyy hyväksyä osaksi itseä. Niitä ei kuitenkaan voi rakastaa ilman armoa. Vasta armo on se, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden rakastaa itseään kaikista virheistä, erheistä ja vääryyksistä huolimatta. Armo on se, joka antaa ihmisen hengittää vapaasti, vaikka hän näkeekin itsensä kokonaisena ja epätäydellisenä. Ilman armoa ei ole vapautta, rakkautta eikä kokonaista eheää ihmistä.

Ehkä armo on loppujen lopuksi myös ainoa, joka voi saada aikaan aitoa muutosta ihmisessä. Muutoksen lähtökohtana on, että ihminen ensin antautuu sille, mitä hän on. Hän tunnustaa keskeneräisyytensä ja antautuu armon valaistavaksi. Hän luopuu egonsa omavaltaisuudesta ja tunnistaa sen loputtoman kilpajuoksun, johon ego ihmistä ajaa. Silloin voi jokin liikahtaa syvällä sisimmässä.

Luulen, että vasta antautumisesta ja luovuttamisesta voi alkaa todellinen, syvä muutos. Se vie meidät yhä lähemmäs kohti minuuttamme, sieluamme, aitoa ydintämme. Sellainen muutos kuorii meistä kaiken ulkopuolisen ja ylimääräisen, meihin kuulumattoman, meitä rasittavan, meitä kahlehtivan. Siinä muutoksessa egolla ja mielellä ei ole oikeastaan enää mitään sijaa. Se vain tapahtuu jos on tapahtuakseen, armosta.”

Katkelma kirjastani Marita Niemelä: Sielukas elämä – rohkeutta olla minä (Viisas Elämä, 2018) 

Reikikurssit (1, 2 ja 3A) kesällä 2019

Kesän 2019 reikikurssien aikataulu on nyt varmistunut! Jos olet kiinnostunut tutustumaan reikiin hoitomuotona tai haluat syventää osaamistasi perus- tai jatkokurssin jälkeen, olet lämpimästi tervetullut kurssille. Kursseille on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: marita.h.niemela@gmail.com ja 050 526 5353.

Reikin perustajan Mikao Usuin sanoin: ”Reiki on tarkoitettu kaikille ihmisille tuomaan parannusta heidän elämäänsä.” Reiki on tehokas ja kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, jonka voi oppia kuka tahansa. Lisätietoja reikistä ja omasta reikipolustani löydät täältä.

Reiki 1 -peruskurssi Vaasassa 29.-30.6.2019. Peruskurssilla opit reikin perusteet ja voit kurssin jälkeen hoitaa itseäsi ja läheisiäsi. Kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet eikä se edellytä erityisiä etukäteistietoja tai -taitoja. Tarkempi kurssikuvaus löytyy täältä.  Kurssin hinta on 150 €/hlö. Hintaan sisältyy Reiki 1 -käsikirja ja todistus. Aikataulu on molempina päivinä klo 9 – 17.

Reiki 2 -jatkokurssi Vaasassa 3.-4.8.2019. Jatkokurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat suorittaneet Reiki 1:n joko minun tai toisen opettajan johdolla. Tarkempi kurssikuvaus löytyy täältä. Kurssin hinta on 150 €/hlö. Hintaan sisältyy Reiki 2 -käsikirja ja todistus. Aikataulu on molempina päivinä klo 9 – 17.

Reiki 3A Pohjanmaalla 23.-25.8.2019. Reiki 3A on viikonlopun mittainen meditatiivinen, hiljentymiseen ja henkisen kasvun tematiikkaan keskittyvä kurssi. Reiki 3A:lla opitaan länsimaisen reikin ns. mestarisymboli, joka voimistaa Reiki 2:lla opittujen symbolien vaikutusta ja jota voi hyödyntää omaa henkistä kasvua edistävien harjoitusten teossa. Kurssille voi osallistua, jos on suorittanut Reiki 2:n joko minun tai toisen opettajan johdolla. Reiki 3A antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin varsinaiselle Reiki 3 -tasolle, joka mahdollistaa reikiopettajana (Reiki Master) toimimisen. Reiki 3A:n voi suorittaa myös itsenäisenä kurssina ilman edellytystä jatkaa 3-tasolle. Kurssi alkaa pe 23.8. klo 18 ja päättyy su 25.8. klo 12. Kurssi pidetään luonnonkauniilla paikalla sijaitsevalla huvilalla n. 50 km päästä Vaasasta. Huvilalla on perusmukavuudet (vesi, sähkö, suihku, wc, sauna).  Ruokailuja varten kukin voi ottaa omat eväät, huvilan keittiö on täysin varusteltu. Kurssin hinta on 340 €/hlö. Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja majoituksen.

Alla muutamia palautteita aikaisemmilta kursseiltani:

”Ihana kurssi. Hyvä opettaja. Opetat selkeästi ja kuuntelet oppilaita.”

”Kiitos voimaannuttavasta ja silmiä avaavasta kurssista!”

”Sisältö oli todella kattava ja mielenkiintoinen. Sai todella paljon hyvää tietoa selkeällä tavalla. Harjoitukset olivat ihania! Ja hyvä että niitä oli paljon.”

”Ihana ja lämmin tunnelma. Asiat opetettu selkeästi ja hyvä, kun heti tehtiin hoitoharjoituksia toisille.”

”Hieno paketti paljosta asiasta. Toit esille selkeästi ja järjestelmällisesti entisen tiedon päälle rakentaen. Lämminhenkinen, rento ja kepeä ilmapiiri. Sinun ystävällisen ja sydämellisen olemuksen kanssa oli ilo olla kurssilla!”

Luentoni Helsingissä ja Kokkolassa

Olen mukana keväällä 2019 muutamilla hyvinvointimessuilla kirjani Sielukas elämä – rohkeutta olla minä tiimoilta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Pidän kirjaani pohjautuvan luennon Helsingissä la 9.2.2019 klo 11-11.40 Minä Olen -messuilla Finlandia-talossa. Luennon jälkeen minua saa mieluusti tulla tapaamaan kustantamoni Viisas Elämän ständille.

Kokkolassa järjestetään la 2.3.2019 Rohkeus olla minä -messut. Pidän siellä luennon otsikolla ”Egon talutusnuorasta sielun yhteyteen” klo 13. Messuilla minulla on myös oma pöytä. Tervetuloa tapaamaan minua ja keskustelemaan sielusta, henkisyydestä, reikihoidoista ja -kursseista. Teen lisäksi lyhyitä reikin näytehoitoja, joten jos reiki on täysin tuntematon sinulle, messuilla on hyvä tilaisuus tutustua siihen. Myös kirjojani on myynnissä paikan päällä. Lisätiedot alla ja Facebookin messulinkistä.

Luennollani kuulet, miten voit oppia tunnistamaan ja seuraamaan sielusi ääntä ja erottamaan sielun sanoman egon melskeestä. Jos haluat tilata minut luennoimaan muihin tilaisuuksiin, ota yhteyttä: marita.h.niemela@gmail.com tai p. 050 526 5353.

Sielu rakastaa kehoa

Kun sielu katsoo kehoa, se on täynnä arvostusta ja rakkautta.

Sielun ei tulisi mieleenkään arvostella, vähätellä, inhota, pilkata tai kurittaa kehoa, jota se asuttaa.

Keho on sielun väylä maailmaan ja kaikkiin aisteihin. Ilman kehoa sielu ei voisi ankkuroitua maapallolle. Ilman kehoa sielu ei voisi ilmentää itseään.

Ilman kehoa sielu ei voisi kokea, miltä tuntuu tuulen vire, sadepisaroiden tanssi, auringon lämpö tai pakkasen nipistys iholla. Ilman kehoa sielulle jäisi arvailujen varaan, miltä tuntuu äidin syli, kauan kaivatun ystävän halaus tai rakastetun kosketus.

Keho on sielulle tarpeellinen ja aina oikeanlainen. Keho on sielun fyysinen koti, josta käsin sielu voi heijastaa omaa valoaan maailmaan. Sielu on kehosta loputtoman kiitollinen. Ihastelee, varjelee, pitää arvossa, rakastaa.

Voisitko sinäkin tehdä niin?